معاونت آموزشی پژوهشی
 

اهداف و رسالت گروه پرستاری

معرفی رشته پرستاری
رشته پرستاری شاخه ای از علوم سلامت است که با ارائه مراقبت های سلامت مبتنی بر دانش و توانمندیهای حرفه ای لازم در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از پیشگیری تا نوتوانی می پردازد.
 
رسالت گروه
تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، تعهد و دلسوزی، اخلاق حرفه ای، برقراری ارتباطات حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را در ابعاد پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزارهای استاندارد و به روز ارائه کنند. این برنامه پرستارانی تربیت میکند که متعهد به یادگیری خودراهبر بوده و  توانایی های آموزش و پژوهش خودرا در همه ابعاد  به روز می کنند.   
 
دورنما (Vision)
براساس اين برنامه آموزشي در ده سال آينده همگام با دنياي در حال تغيير فراگيرندگان اين رشته طبق استانداردهاي منطقه اي جهاني آموزشي خواهند ديد؛ دانش آموختگان اين رشته جايگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات در كليه سطوح پيشگيري مشخص و تثبيت خواهند نمود؛ در سطح ملي پست ها را اشغال نموده؛ خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلاي سطح سلامت جامعه و بهبود كيفيت زندگي مددجويان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه اي و بين المللي مطرح خواهند بود.
 
هدف كلي (Aims):
هدف كلي آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي، تربيت افرادي كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، مديريتي و حمايتي و توانبخشي جهت تامين، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند.
 
اهداف اختصاصی گروه
 1. توانمند سازی دانشجویان تا رسیدن به بیش از 90 درصد قبولی در آزمون فاینال تا پایان سال تحصیلی 1400-1401
 2. اخذ مجوز کلان منطقه برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد پرستاری حداقل در یک گرایش تا پایان سال تحصیلی 1401-1402
 3. برگزاری کارگاه های آموزشی هر سه ماه یکبار توسط اعضای هیات علمی در راستای ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان در عرصه های بالینی تا پایان سال تحصیلی 1400-1401
 4. برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در هر نیمسال توسط اعضای هیات علمی در راستای ارتقای توان پژوهشی دانشجویان تا پایان سال تحصیلی 1401-1400
 5. برگزاری حداقل یک دوره کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد بودن تا پایان سال تحصیلی 1401-1400
 
توانمندی ها و وظایف گروه اساتید
1-خدمات مشاوره ای
الف) مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه چگونگی ادامه تحصیل و آشناسازی آنها با گرایش های مرتبط
ب)مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص چگونگی و روند گذراندن طرح نیروی انسانی و ورود به بازار کار و ارایه خدمت
2-خدمات آموزشی: برگزار دوره های کوتاه مدت آموزشی شامل : CPR، اخلاق حرفه ای، ایمنی بیمار
3-خدمات تحقیق و توسعه
الف)مجری طرح های تحقیقاتی طبق الویت های دانشکده و گروه
ب)همکاری و مجری طرحهای تحقیقاتی دانشجویی
 
نقش هاي دانش آموختگان (Role definitions) :
نقش هاي دانش آموختگان شامل: نقش مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره‌اي، مديريتي و حمايتي، و توانبخشي مي باشد.

 جایگاه شغلی دانش آموختگان
 • بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی(شهری و روستایی)
 • مراکز توانبخشی(دولتی و خصوصی)
 • مراکز مراقبت های سرپایی
 • مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
 • مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاهها
 • مراکز مراقبت تسکینی
 • اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرستاری در جامعه( خانه های سلامت)

فهرست اسناد مورد استفاده در تدوین رسالت و اهداف گروه پرستاری:
اسناد ملی:
برنامه ششم توسعه اقتصادی فرهنگی
سند چشم انداز توسعه در افق 1404
نقشه تحول سلامت جمهوری اسلامی ایران
نقشه جامع علمی کشور
سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
اسناد شهرستان:
سند تدبیر و توسعه شهرستان مراغه
مصوبات مجمع سلامت شهرستان مراغه – دی ماه 1399
اسناد سازمانی:
برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی مراغه