آرشیو کمیته تحقیقات

برگزاری کارگاه روش‌های نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

برگزاری کارگاه روش‌های نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

(42)

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲9 کارگاه روش‌های نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه با تدریس دکتر خدایاری برگزار میکند.

يکشنبه 27 آذر 1401
برگزاری کارگاه آمار کاربری در پژوهش با تدریس دکتر خدایاری

برگزاری کارگاه آمار کاربری در پژوهش با تدریس دکتر خدایاری

(41)

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی چهارشنبه مورخه 1401/09/22 کارگاه آمار کاربردی در پژوهش با تدریس دکتر خدایاری برگزار میکند.

دوشنبه 21 آذر 1401
برگزاری کارگاه مقاله نویسی علمی با تدریس دکتر احسان مقدس کیا

برگزاری کارگاه مقاله نویسی علمی با تدریس دکتر احسان مقدس کیا

(35)

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی سه شنبه مورخه 1401/09/21 کارگاه مقاله نویسی علمی با تدریس دکتر احسان مقدس کیا برگزار میکند.

دوشنبه 21 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی

(25)

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی با تدریس دکتر مجتبی ضیائی

شنبه 19 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی(2)

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی(2)

(23)

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی(2) بصورت عملی با تدریس دکتر مجتبی ضیائی

چهارشنبه 16 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی میکروبیوم و سرطان

برگزاری کارگاه آموزشی میکروبیوم و سرطان

(22)

برگزاری کارگاه آموزشی میکروبیوم و سرطان با تدریس دکتر حسین‌زادگان

دوشنبه 14 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی

(19)

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی با تدریس دکتر مجتبی ضیائی

سه شنبه 8 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

(34)

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی با تدریس دکتر مجتبی ضیائی

چهارشنبه 2 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی انواع مطالعات در علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی انواع مطالعات در علوم پزشکی

(27)

برگزاری کارگاه آموزشی انواع مطالعات در علوم پزشکی با تدریس آقای دکتر علی سلیمانی

يکشنبه 29 آبان 1401
برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

(21)

برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی با تدریس خانم دکتر لاله پیاهو

يکشنبه 29 آبان 1401