تاریخ : چهارشنبه 1 تير 1401
کد 1444

برگزاری جلسه ژورنال کلاب در دانشکده علوم پزشکی مراغه

جلسه ژورنال كلاب با ارايه دكتر ابراهيم علي افسري استاديار گروه پرستاري دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.

در اين جلسه كه با مشاركت فعالانه جمعي از اساتيد دانشكده برگزار شد و مقاله با عنوان زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
The Effect of Repeated Direct Observation of Procedural Skills
(R-DOPS) Assessment Method on the Clinical Skills of Anesthesiology
Residents

در اين مقاله تاثير تكرار اجراي روش داپس در ارزشيابي مهارتهاي باليني رزيدنتها مورد بررسي قرار گرفته است.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1 تير 1401
  • ساعت 09
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • تعداد بازدید 0
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh