معاونت آموزشی
 
تاریخ : يکشنبه 5 خرداد 1398
کد 829

بیانات دانشجوی دانشکده علوم پزشکی مراغه در دیدار رمضانی دانشجویان در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

رضا پیوندی دانشجوی دانشکده علوم پزشکی مراغه و عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان یکی از نمایندگان نهادهای دانشجویی در دیدار رمضانیه دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه،رضا پیوندی؛ عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان یکی از نمایندگان نهادهای دانشجویی در دیدار رمضانیه دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

 بسمه تعالی
سلام گرم مرا به نمایندگی از مدیران مسئول و فعالین نشریات دانشجویی سراسر کشور پذیرا باشید.
مستحضرید که مطبوعات از ارکان مردم سالاری است ما از جایگاه مطبوعات دانشگاهی آمدهایم و از این موضع به مسائل نگاه و آنها را تحلیل میکنیم. رسانه همچون سالح شیمیایی در جنگ نظامی است. سالح شیمیایی را وقتی می زنند تانک و تجهیزات از بین نمی رود. تجهیزات می ماند، انسانها از بین می روند و قدرت استفاده از ابزار را از دست می دهند.
استقلال، آزادی، عدالت، کارآمدی، امنیت و معنویت مولفه هایی هستند که انقالب اسلامی برپایه آنها و برای تحقق آنها شکل گرفته است اما رسانه چقدر توانسته در تحقق آنها کمک کننده باشد؟! در پاسخ می توان با قاطعیت گفت در بازنمایی رسانه ای عملکرد چهل ساله نظام، چندان موفق نبوده ایم! رسانه هنوز نتواسته حداقلهایی از واقعیتهای محقق شده در هر یک از آرمان ها را به تصویر بکشد! ناکامی رسانه در کمک به انقالب اسالمی بایستی موشکافی شود تا در گام دوم انقالب فاصله کارآمدی ها از احساس کارآمدی کمتر شود. بر همین اساس، در 
تحلیل وضعیت رسانه در ایران بایستی به سه رویکرد اساسی توجه کنیم:
رویکرد اول را می توان نگاه تهدید محور به رسانه نامید. نگاهی که راه حل مساله را در پاککردن صورت آن می داند و نسبت به افکار عمومی بی تفاوت است. به عنوان مثال رویکرد صداوسیما از این منظر قابل نقد است. نگاهی که از کنار واقعیات اجتماعی می گذرد و به جایپرچم داری مطالبات مردمی، در اخبار، روابط عمومی حاکمیت و در برنامه سازی، منبع درآمدی برای ستاره مربع ها و سلبریتیها شده است! 
این رویکرد در قوه قضائیه تنها راه حل تعامل با مطبوعات را برخوردهای بعضا سلیقه ای میداند. و به نظر می رسد برخالف آزادی های مشروع مد نظر حضرتعالی در این حوزه عمل می شود. که امیدواریم با رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا این کج سلیقگی ها نیز رفع گردد.
رویکرد دوم اما آگاهانه یا ناآگاهانه، عامدانه یا جاهلانه در صددند تا آیینه ها شفاف نباشند! تا مردم نتوانند قضاوتی واقعی پیرامون کارنامه چهل ساله انقالب اسالمی داشته باشند! و به دروغ میخواهند اینگونه القا کنند که آرمانهای اساسی انقالب محقق نشده! سفارتخانه هایی 
کاغذی، که ضرر و زیان تعویق عقد برجام را روزی هزارمیلیارد تخمین می زدند و امروز نیز همه
چیز را به انتخابات آتی آمریکا گره می زنند. 
می خواهند میان واقعیت آزادی و احساس آزادی، واقعیت عدالت و احساس عدالت، واقعیت کارآمدی نظام و احساس کارآمدی شکاف ایجاد کنند. شکافی مهلک، که پرچمداران آن رسانههایی هستند که »امضای جان کری را تضمین می دانستند«.رویکرد اول و دوم هر کدام به نحوی به تصویر سازی واقعی لطمه می زند.
رویکرد سوم اما، رویکردی است که حضرتعالی هم بارها به آن اشاره داشته اید. نگاه به رسانه با دید فرصتمحور، در عین شناخت تهدیدها. رویکردی که معتقد است جمهوری اسالمی باید در رسانه حضور فعالانه داشته باشد و ابتکار عمل را در تمامی موارد در قبضه جبهه واقع گرا حفظ کند. در مقام بیان باشد، نه در مقام پاسخ به ابتکارات دشمن. حضوری فعاالنه و پویا، که هم داخل و هم
خارج از ایران را تحت تاثیر انقالب اسالمی قرار دهد.
رهبر فرزانه؛
ما به عنوان دانشجویان دست به قلم و پای کار گام دوم انقالب و معتقدان به رویکرد فعاالنه در رسانه، تصمیم گرفته ایم این نزاع واقعیت و مجاز را به نفع حقیقت انقالب اسلامی پایان دهیم؛ هر چند اعوان و انصار غرب در داخل نخواهند؛ همان ها که این سالها، بزرگترین ضربه را به
آزادی و آزاد اندیشی زده اند. جریانی که خود دم از آزادی می زند، اما به دنبال حصر آزادیاست! مگر می شود مدعی آزادی بود، اما دانشجو را تهدید به اخراج از سالن مراسم »روز دانشجو« کرد! مگر می شود از آزادی دم زد اما نشریات دانشجویی را به خاطر درج چند علامت تعجب، توقیف کرد. مگر می شود از آزادی گفت اما به اتهام انتقاد از مدیریت دانشگاه از نشریات دانشجویی به قوه قضائیه شکایت برد.
نمی توان با ادعای مکرر آزادی از پشت تریبون، نان آزادی را خورد! دوصد گفته چون نیم کردار نیست!
گلایه مان از مسئولان امری است که به جای فراهم کردن فضای آزاد اندیشی و تضارب دیدگاهها مطابق با منطق و قانون، با تمام توان به تقابل سلیقه ای با نشریات می پردازند. روزی در وزارت علوم چون نتیجه به نفعشان نیست انتخابات نشریات را به تعویق می اندازند! و روزی در وزارت بهداشت به رای اکثریت احترام نمی گذارند. هرکجا فعالیت دانشجویی آب به آسیاب لیبرالیزم نریخت؛ چوب الی چرخش می کنند! چطور است که معاونت های فرهنگی وزارتین علوم و بهداشت برای جشنواره های نسبتا بی فایده خود، صدها ها میلیون خرج می کنند، اما 
نوبت که به نشریات دانشجویی می رسد، کفگیر به ته دیگ خورده است.
)آقاالرین تشریف لری ده وار بوردا(
و اما عرض آخرمان
ظرفیت های بزرگ رسانه ای بایستی حضوری فعال، پویا و جوانانه در راستای گام دوم انقلاب داشته باشند؛ برای تبدیل این امر به یک فرهنگ عمومی، الزم است نیروهای خوش فکر، اهل قلم و انقالبی دانشجویی مورد توجه مطبوعات و رسانه ها، قرار بگیرند تا ان شاءالله روح تازهایدر کالبد جریان رسانه ای کشور دمیده شود. مدیران جراید و مطبوعات حاکمیتی بزرگی چون
کیهان، اطالعات و جمهوری اسالمی سالهاست در این عرصه حضور دارند و حتما مأجورند؛ اما هرچه ایده داشته اند تاکنون به فعلیت رسانده اند و حال که حضرتعالی آغازگر روند جوان گراییدر مدیریت کشور هستید، چه خوب است که این تغییرات را در فضای مطبوعات به انجام 
برسانید.
اکثر بازیگران موفق امروز رسانه های کشور، همان دانشجویانی هستند که سالیان دراز در نشریه 
های دانشجویی قلم زده اند. پس قاعدتا بازیگران اثرگذار در رسانه های آینده کشور هم از دانشجوایان اهل قلم امروز خواهند بود. فلذا نباید از ظرفیت این جوانان خوش فکر غفلت کرد.
و السلام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
آقا جان وقت یوخ، سوزوموز ده چوخ چوخ؛ باشوز ساغ اولسون​.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 5 خرداد 1398
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh