معاونت آموزشی
 
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398
کد 839
مدرسه تابسـتانه ملی با عنوان "رقابت بزرگ پروپوزال نویسی دانشـجویی" با هدف آشـنایی دانشجویان با گامهاي پژوهشی وایجاد روابط پژوهشی بین دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی اردبیل در تاریخهاي 28 مرداد الی 1 شـهریور ماه 98 در محل دانشـکده داروسازي این دانشـگاه برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/fa مراجعه ویا با شماره تلفن 33522438-045 تماس حاصل فرمایند.