اعضای هیات علمی گروه آموزشی مامایی


مدیر گروه: نسیم پرتاش
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی
ایمیل: nasim_partash@mrgums.ac.ir 

شماره تماس: 37275551 داخلی 252
برنامه هفتگی
دانلود فایل CV
 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
و
رشته تحصیلی
آدرس ایمیل و شماره تلفن برنامه هفتگی CV  
  دکتر راضیه وجدانی استادیار

دکترای تخصصی پزشکی/زنان و زایمان 
  برنامه هفتگی دانلود CV
 دکتر شیرین فرهودی استادیار

دکترای تخصصی پزشکی/زنان و زایمان
  برنامه هفتگی دانلود CV
دکتر فوزیه صناعتی استادیار

دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت باروری
  برنامه هفتگی دانلود CV
نسرین آقازاده مربی

کارشناسی ارشد / آموزش مامایی
  برنامه هفتگی دانلود
CV