تاریخ : سه شنبه 18 آبان 1400
کد 1341

برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده علوم پزشکی مراغه

ژورنال کلاب با موضوع " پماد گیاهی تهیه شده از گیاه کلپوره (Teucrium polium) سبب تسریع در بهبود زخم پای بیماران دیابتی" می شود.
به گزارش مفدا مراغه، زخم پای دیابتی یکی از مخرب ترین عوارض دیابت کنترل نشده است. اگرچه پیشرفت هایی در مدیریت زخم پای دیابتی صورت گرفته است، اما هنوز زخم پای دیابتی عامل اصلی بسیاری از قطع عضوها در بیماران دیابتی است. کلپوره (T. polium) به طور گسترده توسط پزشکان طب سنتی در ایران برای درمان زخم دیابت استفاده می شود.
مطالعه حاضر به منظور بررسی ایمنی و اثربخشی پماد موضعی کلپوره  در کنار درمان استاندارد در زخم پای دیابتی انجام شد.در این مطالعه 70 بیمار دیابتی با زخم پای درجه 1 یا 2 بر اساس مقیاس واگنر وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران در هر دو گروه درمان استاندارد برای زخم پای دیابتی دریافت کردند. علاوه بر این، گروه 1 پماد کلپوره موضعی و گروه 2 پماد موضعی دارونما را به مدت 4 هفته دریافت کردند. پمادکلپوره و دارونما دو بار در روز دو ساعت قبل از پانسمان معمولی مالیده شدند. اندازه زخم، زمان بهبودی و تست‌های آزمایشگاهی در هر دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه پس از 4 هفته اندازه‌گیری شد.
بیست و نه بیمار تا پایان مطالعه در گروه کلپوره  و 26 نفر در گروه دارونما باقی ماندند. میانگین سطح زخم ها در ابتدا 47/1±52/3 و 67/1±21/3 سانتی متر مربع در گروه کلپوره و گروه دارونما بود که در نقطه پایانی به ترتیب به 0.19±0.717 و 0.72±1.63 سانتی متر مربع کاهش یافت. میانگین سطح زخم در کلپوره در مقایسه با گروه دارونما (P<0.0001) در پایان مطالعه به طور قابل توجهی کمتر بود. همچنین در پایان تعداد بیمارانی که در گروه کلپوره به طور کامل بهبود یافته بودند به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما بود.
افزودن پماد موضعی کلپوره به درمان استاندارد به طور قابل توجهی زمان بهبود زخم پای غیر عفونی دیابتی را بهبود می بخشد.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 18 آبان 1400
  • ساعت 11
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • تعداد بازدید 18
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh