دیدار صمیمی رئیس دانشکده با اعضای هیئت علمی دانشکد ...

نشست دوره ای رئیس دانشکده با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
دوشنبه بیست و نهم بهمن 1397

نشست مفداهای منطقه شمالغرب کشور برگزار شد

نشست مدیران مسئول و فعالان پایگاه‌های اطلاع رسانی معاونتهای فرهنگی دان ...
چهارشنبه دوازدهم دي 1397

دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه صاحب سالن ورزش ...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، سرپرست اداره ام ...
يکشنبه نوزدهم دي 1395

مهندس امیرپور، سرپرست اداره امور عمومی معاونت آموز ...

بررسی مسائل و مشکلات در قالب کار گروهی و همفکری و همکاری در بهبود فر ...
يکشنبه بیست و یکم آذر 1395

چالشهای پیش روی واحد امور عمومی معاونت آموزشی ، پژ ...

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، اولین جلسه مجم ...
چهارشنبه بیست و ششم آبان 1395